N O R T H   I N   T H E   W O R L D
Selected Poems of Rolf Jacobsen
A Bilingual Edition
Translated, Edited, and Introduced by Roger Greenwald

University of Chicago Press, 2002

 
Contents

Introduction

from EARTH AND IRON / fra JORD OG JERN (1933)
Rain / Regn
Marshes / Myr
The Clouds / Skyene
Travel / Reise
Afternoon / Eftermiddagen
Plate Glass / Speilglass
Metaphysics of the City / Byens metafysikk
Industrial District / Industridistrikt
Railroad Country / Jernbaneland

from SWARM / fra VRIMMEL (1935)
The Northern Lights / Nordlyset
Rubber / Gummi
Europe / Europa
Heredity and Environment / Arv og miljø
Vibrating Telephone Poles / Dirrende telefonstolper

from EXPRESS TRAIN / fra FJERNTOG (1951)
Gaslight / Gasslys
Coke / Koks
Cobalt / Kobolt
Sunflower / Solsikke
Express Train / Fjerntog
My Tree / Mitt tre
Day and Night / Dagen og natten
In the Varald Forest / På Varaldskogen

from SECRET LIFE / fra HEMMELIG LIV (1954)
Pavane / Pavane
Landscape with Steam Shovels / Landskap med gravemaskiner
The Age of the Great Symphonies / De store symfoniers tid
The Lonely Balcony / Den ensomme veranda
The Archaeologist / Arkeologen
Timber / Tømmer
Guardian Angel / Skytsengelen
The Old Ladies / De gamle damer
Old Age / Alderdommen
The Inverted Summer / Den omvendte sommeren
Midsummer Night’s Light / Midtsommernattens lys
Turnip Crop / Turnipshøst
Meadowsweet / Mjødurt
Mournful Towers / Sorgfulle tårn
Stave Churches / Stavkirke

from SUMMER IN THE GRASS / fra SOMMEREN I GRESSET (1956)
Hand and Mouth / Hånd og munn
The Moon and the Apple Tree / Månen og apalen
Old Men’s Graves / Gamle menns graver
Nightbird / Nattfugl
—A Second Sun / —En annen sol
Green Light / Grønt lys
The Foundryman of Waterfalls / Fossestøperen
Mirror Lakes / Sjøspeilinger
Where Do the Streets Go? / Hvor går gatene hen?
In Countries Where the Light Has Another Color /
I land hvor lyset har en annen farve
The Sculptor / Billedhuggeren
In the Hall of Gobelin Tapestries / I gobelinsalen

from LETTER TO THE LIGHT / fra BREV TIL LYSET (1960)
Letter to the Light / Brev til lyset
In January / I januar
Night Window / Nattvindu
Blind Song / Blind sang
Now the River Is Carrying Off Its Lights /
   Nu bærer elven sine lamper ut
The Memory of Horses / Minnet om hester
Small Lights at Sea / Små lys på havet
Old Clocks / Gamle ur
The Silence in Trees / Tausheten i trær
Glass Soldiers / Glassoldater
The Towers in Bologna / Tårnene i Bologna
The Catacombs of San Callisto / Katakombene i San Callisto

from THE SILENCE AFTERWARDS— — — /
   fra STILLHETEN EFTERPÅ— — — (1965)
Slowly— — / Langsomt— —
The Silence Afterwards / Stillheten efterpå
The Dark of Night / Nattemørket
Thoughts upon Listening In on a Radio Telescope /
   Tanker ved avlytting av et radioteleskop
Unthinking— / Tankeløs—
Avignon, Vaucluse / Avignon, Vaucluse

from HEADLINES / fra HEADLINES (1969)
Waiting Time / Ventetid
Hush— — / Hyss— —
Peasant Norway / Bonde-norge
Some / Noen
Girlchild— / Menneskepike—
Signs of Winter / Vintertegn
End of the Road / Veis ende
To Iris / Til Iris

from WATCH THE DOORS—THE DOORS ARE CLOSING /
   fra PASS FOR DěRENE—DØRENE LUKKES (1972)
Green Man / Grønn mann
Knives Knives / Kniver kniver
Angelus / Angelus
Briefing / Briefing
Epilogue: For an etching: “Aurora,” by Anne-Lise Knoff /
   Epilog: Til en radering: «Aurora», av Anne-Lise Knoff

from BREATHING EXERCISE / fra PUSTEØVELSE (1975)
Skylab / Skylab
A Glass House / Hus av glass
Antenna-forest / Antenneskog
Avaldsnes / Avaldsnes
Old Cities in Auvergne / Små byer i Auvergne
Needles, Thread and Yarn / Garnpinner, nål og tråd
Hallingskeid / Hallingskeid
Blind Words / Blinde ord
Sand / Sand
Without a Sound / Uten en lyd
In Raspberry Season / I bringebærtiden
From Above, from Below and from the Side /
   Ovenfra, nedenfra og fra siden
The History of Stone / Stenhistorien
We Who Live near the Railway / Vi som bor ved jernbanen

from THINK ABOUT SOMETHING ELSE /
   fra TENK PÅ NOE ANNET (1979)
Fasten Your Seat Belts— / Fasten your seat belts—
The Images / Bildene
The Media Poem / Mediadiktet
Come On— / Kom igjen—
Look Up (N.B. N.B.) / Se opp (OBS. OBS.)
In Every Forest / I alle skoger har det bodd folk
You Bird— / Du fugl—
To You / Til deg
On Falling Asleep in a Field / Om å sovne i en åker
Beyond Grorud— / Bortafor Grorud—
Hundvåko / Hundvåko
Mountain Rule / Fjellregel
—More Mountains / —Mere fjell
The Bells from Assisi / Klokkene fra Assisi
“Silvery Moon” / «Silvery Moon»
The Inland Line / Inlandsbanan

from NIGHT WATCH / fra NATTÅPENT (1985)
[PART WAY] / [HALVVEIS]
Trees in Autumn / Trær om høsten
Thoughts at Lake Sjodal / Tanker ved Sjodalsvatn
Suddenly. In December / Plutselig. I desember
Room 301 / Rom 301
Barbed-wire Winter / Piggtrådvinter
The Sewing Machine / Symaskinen
Did I Know You? / Kjente jeg deg?
It Was Here— / Det var her—
Fireflies / Ildfluene

A LAST POEM / ET SISTE DIKT
A Poem on the River Glåma / Et dikt om elven Glåma

Notes
Index of Titles
Index of First Lines

Back to Page for North in the World

Back to Home Page